Volledige naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Adres (verplicht)

Bent u lid van de buurtvereniging?


Eigen bijdrage
Voor deelname vragen we een kleine eigen bijdrage. Deze is voor leden 50% lager dan voor niet-leden. Het ‘loont’ dus om lid te zijn (of nu te worden!) van de buurtvereniging.

- Eigen bijdrage voor leden: Per adres € 2,50 voor de 1e persoon en € 0,50 voor de volgende personen.

- Eigen bijdrage voor niet-leden: Per adres € 5,00 voor de 1e persoon en € 1,00 voor de volgende personen.

- Aantal personen:
- Bedrag: Vul hier het bedrag in (€)
- Uw rekeningnummer (IBAN):

Betaling:
 
Ik ga ermee akkoord dat bovengenoemde eigen bijdrage (éénmalig!) van mijn rekeningnummer wordt geïncasseerd. Ik maak bovengenoemde eigen bijdrage vóór 15 augustus 2016 over op rekeningnummer NL42INGB0676995438 t.n.v. Vereniging Maredijkbuurt, met vermelding van mijn naam, adres en aantal deelnemers.