Verloop van info van/ overleg met Projectgroep Gemeente Leiden met (voorzover beschikbaar) link naar bijbehorende stukken 17.11.2011      1e overleg       Aanwezig: Hans, Christine, Annette - Presentatie Commissie RR 25 augustus 2011 - Startnotitie Archeologisch onderzoek Artikel in nieuwsbrief December 2011 16.02.2012      2e overleg       aanwezig: Christine - Presentatie wijkverenigingen  - Notulen gemaakt door Projectgroep 25.04.2012      Mail met brief over raadsvoorstel en verwijzing naar volledig collegebesluit 24.04 -          genoemd wordt eind 2013 voor uitvoeringsbesluit -          om het verkeer in de binnenstad zo min mogelijk te belasten is voor de Lammermarkt het Schuttersveld als hoofdontsluitingsroute aangewezen. 22.06.2012      Mail met brief over kaderbesluit met planning, aankondiging bijeenkomst in oktober en een link naar het kaderbesluit, www.leiden.nl\Lammermarkt 22.11.2012      3e overleg       aanwezig: Hans 1e melding van mogelijk Marislaan als inrit Artikel in nieuwsbrief December 2012 Oprichting Marislaan committee 23.01.2013      4e overleg       aanwezig: Hans en Annette en 2 bewoners van Verslag gemaakt door Projectgroep 21.02.2013      Klankbordgroepoverleg Er worden o.a. 3 varianten voor de herinrichting van de Lammermarkt gepresenteerd. Alle aanwezigen wordt gevraagd binnen 2 weken te reageren op de ontwerpen. - Verslag gemaakt door Projectgroep - Reactie van Commité Marislaan d.d. 28-02-2013 - Reactie van Vereniging Maredijkbuurt d.d. 04-03-2013 Artikel in nieuwsbrief Maart 2013 Persbericht 19-03-2013 over standpunt PvdA 11.04.2013      Voortgangsrapportage voor raadscommissie. Alexander van Engelen heeft spreektijd namens Commité Marislaan en Annette ter Haar spreekt namens de Vereniging Maredijkbuurt de commissie toe. - Tekst Annette ter Haar tijdens raadscommissie - http://sleutelstad.nl/nieuws/archief/2013/04/parkeergarage-lammermarkt-niet-ontsloten-via-marislaan - Brief van buurtvereniging Noordvest en Maredijkbuurt aan gemeente d.d. 11.04.2013 - Plattegronden met verschillende opties voor ingang parkeergarage 25.04.2013      De Gemeenteraad stemt over de motie van Groen Links om de tunnel niet via de Marislaan te laten lopen. Er is geen meerderheid voor de motie (18 tegen 18), zodat de motie opnieuw in stemming wordt gebracht op 30 mei. 22.05.2013      Rondleiding bij het archeologisch onderzoek op de Lammermarkt 30.05.2013      Klankbordgroepbijeenkomst 30.05.2013      De Gemeenteraad neemt de motie van Groen Links aan om de tunnel niet via de Marislaan te laten lopen. Zie voor het besluit over Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt : http://gemeente.leiden.nl/bestuur/bis-bestuurlijk-informatie-systeem/actie/college/datum/02072013/ Zie voor een actueel overzicht http://gemeente.leiden.nl/projecten/bouwenaandestad/lammermarkt-parkeergarage/