We organiseren jaarlijks diverse activiteiten:

Nieuwjaarsborrel
Tot en met 2015 hield de buurtvereniging de nieuwjaarsborrel in cafe Re-Spons.
In 2016 en 2017 vond de nieuwjaarsborrel plaats in ons compleet gerenoveerde en heringerichte Maredijkhuis.
Datum voor 2018: vrijdag 19 januari 2018, vanaf 20:00u.

Straatmaaltijd (samen met je buurtgenoten eten aan één lange tafel op de Maredijk)
Op zaterdag 16 september 2017 vond de eerste straatmaaltijd ‘nieuwe stijl’ plaats: het met elkaar eten, en elkaars eten proeven werd onderdeel van een heus buurtfeest met verschillende activiteiten (zie elders op deze site).

Zomerborrel in Het Maredijkhuis
Elk jaar organiseren we vlak voor de schoolvakantie een zomerborrel in en rond Het Maredijkhuis.

SasPop
In 2013 werd als onderdeel van de feestweek voor het Eeuwfeest een muziekfestival gehouden op het doodlopende stuk van de Aloëlaan, ook wel genoemd Sassenstraat. Tijdens die avond ontstond de naam ‘Saspop’ en werd idee geboren om het vaker te gaan organiseren.
In 2015 werd de 2e editie georganiseerd.

Alle activiteiten worden ruim van te voren aangekondigd in de Buurtkrant.
De Buurkrant wordt 6x per jaar huis en huis verspreid.

Eeuwfeest
In 2013 vierden we het 400-jarig bestaan van de Maredijkbuurt.
Al in 2011 is een Eeuwfeestcommissie gestart met de voorbereidingen. De feestweek bracht  een heel bijzondere verzameling van activiteiten. Je kunt de website nog altijd bekijken. Jan Hengstmengels boek over de geschiedenis van de Maredijkbuurt (gepubliceerd in december 2013) is helaas uitverkocht.
Klik door naar de website (www.maredijkbuurt400.nl) voor meer informatie