Maredag 2018, wat een feest!

De Maredag en Straatmaaltijd op zaterdag 1 september waren een groot succes. Vele jonge en iets oudere buurtbewoners genoten van de Leydsche Kluchtencompagnie, de levende muziek, en de Plaatjes die Gaatjes vulden. Anderen lieten zich schminken, bouwden bijenhotels, knutselden met mozaiek of werden door Jan Hengstmengel bijgepraat over de geschiedenis van de wijk.’s Avonds vulden de tafels zich snel met allerlei heerlijke gerechten die overigens snel werden veroberd.

Zo’n mooi feest is alleen mogelijk dankzij de hulp van vele buurtbewoners bij de voorbereiding en uitvoering. Dank jullie wel! Bijzondere dank gaat uit naar de organisatoren: Pieter, Nikki, Jarik, Sanne, Magda en Roeland. Zij maakten het plan, regelden de subsidie, gingen in de slag voor de vergunningen, etcetera, etcetera. Magda en Roeland maakten bovendien een serie sfeervolle foto’s. We kijken met z’n allen terug op een heerlijk feest. Organisatoren, bedankt!


Buurtkrant augustus 2018


De eerste Buurtkrant na de zomer van 2018. Lees over hoe een Hagenees verknocht is geraakt aan onze wijk en hoe twee Florentijnen hun stad inruilden voor de Aloëlaan. Er staan weer verschillende evenementen op stapel (Eten op de Maredijk, een sofa maken en Aan Tafel bij Ruud, 30 september). De zomer maakte het de jonge aanplant op een paar plaatsen moeilijk, maar we pakken nu de vergroening verder aan.

Maar nu eerst de Maredag. Alle bewoners van de Maredijkbuurt zijn van harte uitgenodigd op zaterdag 1 september.

2018-08 website

Van harte welkom op de Maredag 1 september


Zomerborrel vrijdag 6 juli 2018 en Maredag + Straatmaaltijd zaterdag 1 september 2018


Buurtvisie Maredijkbuurt 2018-2022

De visiegroep heeft in samenwerking met het bestuur van de Vereniging Maredijkbuurt de Buurtvisie voltooid. De concept-visie kreeg een positief onthaal op de buurtavond van 16 april, maar er was ook kritiek. Andere wijkbewoners gaven schriftelijk commentaar. Daarna zijn de visiegroep en het bestuur gaan wikken en wegen. Het resultaat van alle overwegingen staat hieronder.


Klik hier voor de volledige tekst van de Buurtvisie (in pdf, 15 pagina’s).