Buurtkrant juni 2018


We kijken terug op de succesvolle inspraakavond over de concept-buurtvisie en kondigen aan dat de buurtvisie gepresenteerd wordt op de Zomerborrel op vrijdag 6 juli. Ook aandacht voor het inwisselen van stenen voor planten op de Maredijk en het met kleinere stenen bouwen van een ‘social sofa’. De Oranjerie nodigt buurtbewoners uit op om 16 augustus het 15 jarig bestaan te vieren.


Klik hier voor de volledige tekst van de krant.


Steenbreek! in de Aloëlaan

Onze voorzitter, Jeroen Jansz, gaf groenambtenaar Nick Koreman De Zilveren Schep. Nick groef een gat en plantte de eerste plant. Daarmee ging de vergroening van de Aloëlaan officieel van start. De feestelijke ochtend op zaterdag 14 april werd opgeluisterd met muziek, taart en koffie. Straatbewoners Philomeen, Christa en Marian maakten de vergroening mogelijk. Buurtbewoner Wim zocht uit waar welke planten moesten staan. We zijn hen dankbaar voor hun inzet. Janneke vertelde dat de Maredijk binnenkort volgt met bermbeplanting en geveltuintjes.


In En Om De Maredijkbuurt Verandert Van Alles

We kijken terug op een druk bezochte avond over de concept-buurtvisie. Ongeveer 50 buurtbewoners praatten op 16 april mee over de toekomst van de wijk. De concept-visie kreeg steun, maar er werd ook gepleit voor het aanscherpen van enkele punten. Bijvoorbeeld hoe de weesfietsen aangepakt zouden moeten worden. Anderen brachten naar voren dat ze bang waren dat de wijk steeds meer wordt ingesloten door hoogbouw. Velen waren van mening dat het bestrijden van verkeerslawaai en fijnstof een hoge prioriteit is. De Visiegroep ontving ook een dozijn schriftelijke reacties die over het algemeen de concept-visie ondersteunden. De komende weken verwerkt de Visiegroep in samenwerking met het bestuur de opmerkingen. Begin juli wordt de Buurtvisie feestelijk gepresenteerd.

De concept-buurtvisie en de folder over de buurtvisie staan in het bericht hieronder.


Denk en praat mee over de Buurtvisie voor de Maredijkbuurt

Alle bewoners van de Maredijkbuurt worden van harte uitgenodigd mee te praten over de concept-buurtvisie. Deze visie is door een groepje bewoners opgesteld in samenwerking met de Vereniging Maredijkbuurt. Op maandag 16 april 2018 komen we om 20:30n bij elkaar in Het Maredijkhuis (in de speeltuin) om over de visie te praten (dit sluit aan op de ledenvergadering van de Vereniging Maredijkbuurt die al om 20:00u begint. Binnenkort valt er een folder in de bus met enkele scherpe vragen en pittige stellingen over de toekomst van de wijk. Je kunt de folder hieronder vast lezen. De link naar de tekst van de concept-buurtvisie staat ook hieronder.


Klik hier voor de tekst van de concept-buurtvisie.
Klik hier voor de tekst van de folder.


Buurtkrant maart 2018
Lees het interview met Ine Alting, die misschien wel de oudste buurtbewoner is. Verder kun je Het Groene Spoor in de wijk volgen en zien hoe Sandra en haar vrienden het zwerfafval in de wijk aanpakten. We kondigen ook vast de ledenvergadering aan (16 april) en de feestelijke Maredag/Straatmaaltijd op 1 september.Klik hier voor de volledige tekst van de krant.