Bomenkap Maredijk – update 27 april

  • Berichtcategorie:Nieuws

De afgelopen week heeft de buurtvereniging overleg gehad met de gemeente. Daarnaast heeft een aantal Maredijkbewoners bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning.

We hebben resultaat geboekt: het rooien van 15 van de 17 bomen* op 2 mei gaat niet door! (*) alleen de 2 platanen voor de ingang van de speeltuin zouden blijven staan

bomen maredijkHalf mei bespreken we met de afdelingen Groen en Verkeer de herinrichting van de Maredijk. Het gaat om het stuk tussen de Aloëlaan en de speeltuin. De buurtvereniging blijft zich inzetten voor het behoud van zoveel mogelijk essen die gezond en beeldbepalend zijn. Vanzelfsprekend gaan wij akkoord met het rooien van de bomen die schade veroorzaken aan huizen, zoals de drie bomen voor Maredijk 71-79. De ambtenaren van de afdelingen Groen en Verkeer zullen in het mei overleg ook onze brief van januari beantwoorden. Wij gebruiken het overleg ook om nog eens te benadrukken dat nieuwe klemmen nodig zijn om het fietsparkeerprobleem op te lossen.

Leden van de  buurtvereniging zullen per email uitgenodigd worden deel uit te maken van de delegatie die met de gemeente gaat praten.

We zijn blij dat we (weer) serieus genomen worden. We bedanken de Maredijkbewoners, verschillende leden van de buurtvereniging, onze wijkmanager René Verdel en de Bomenbond Rijnland voor hun hulp en adviezen.