Bomenkap Maredijk

  • Berichtcategorie:Nieuws

Op maandagavond 22 april hoorden wij van onze wijkmanager dat de gemeente op zeer korte termijn de volgende werkzaamheden gepland heeft op de Maredijk (het deel tussen de Aloëlaan en de speeltuin):

1. Het rooien van 15 (van de 17) bomen aan de Maredijk, aanvang werkzaamheden 2 mei
2. Het herbestraten van de Maredijk, aanvang van de werkzaamheden 6 mei

Wij zijn zeer verbaasd dat deze werkzaamheden gepland zijn zonder enig overleg met de buurtvereniging en zonder communicatie door middel van een bewonersbrief naar de bewoners.

Wij weten dat er een aantal bomen zijn die problemen veroorzaken aan de huizen, doordat ze dicht op de gevel staan. Wij zijn daarom ook niet tegen het rooien van de die bomen (die problemen veroorzaken), maar wel tegen het rooien van (bijna) alle bomen.
Verder hebben wij een probleem met de gang van zaken: dat dit wordt uigevoerd zonder overleg, zonder communicatie.

De buurtvereniging heeft de volgende akties ondernomen:
– op 22 april de verantwoordelijke wethouder door middel van een brief dringend verzocht beide geplande werkzaamheden uit te stellen.
– op 23 april bij de bewoners aan het betreffende stuk Maredijk een brief in de bus gedaan, waarin wij hun informeren over de geplande werkzaamheden en onze brief aan de wethouder

Rapport bomeneffectanalyse d.d. 11 juni 2012

Het verlenen van de kapvergunning is gepubliceerd en dat is -voorzover wij weten-  het enige wat de gemeente over hun plannen naar buiten heeft gebracht. De kapvergunning is 14 maart verleend en de de termijn van 6 weken om bezwaar te maken is dus officieel 24 april verstreken.