Geen toegang parkeergarage via Marislaan

  • Berichtcategorie:Archief

Donderdag 30 mei is in de gemeenteraad gestemd over de ontsluiting van de parkeergarage Lammermarkt via de Marislaan. Een meerderheid van de raadsleden heeft ingestemd met het voorstel van GroenLinks om de parkeergarage niet via de Marislaan te ontsluiten.

Bewoners maakten zich zorgen over de toename en circulatie van verkeer in de Maredijkbuurt van deze garagevariant. Op 11 april sprak de raadscommissie al uit geen voorkeur te hebben voor een ontsluiting van de garage via de Marislaan. Met de stemming van donderdag 30 mei is deze variant definitief komen te vervallen.

Met het afvallen van de variant met een ontsluiting via de Marislaan blijven er nog twee opties over voor de ontsluiting van de garage: via het Schuttersveld of op de Lammermarkt zelf.

Dinsdag 2 juli heeft het college besloten alleen nog de variant met een ontsluiting aan de zuidzijde van de Lammermarkt verder uit te werken. Ook is besloten de herinrichting van de openbare ruimte bij project Singelpark onder te brengen. Dit besluit komt voort uit de nieuwe aanbestedingwet die het onmogelijk maakt de garage en bovengrond in één aanbesteding aan te bieden.

De aanbesteding van de parkeergarages onder de Lammermarkt en Garenmarkt start dit najaar. De gemeente Leiden heeft op 3 juli een overeenkomst gesloten met advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos voor het opstellen van de contracten voor de twee ondergrondse parkeergarages. In het najaar wordt bepaald welke garage als eerste wordt gebouwd.