Herinrichting Maredijk-Update III

  • Berichtcategorie:Nieuws

Het laatste bericht over dit onderwerp is alweer van ruim 3 maanden geleden.
We hadden gehoopt dat al het werk ondertussen uitgevoerd zou zijn conform afspraak, maar helaas is daar geen sprake van.

In de mail van 2 augustus (informatie is ook te lezen op de website ‘Herinrichting Maredijk-update II’) hebben we gemeld dat er overeenstemming was over de soort en het aantal (13) terug te plaatsen bomen en dat de fietsenrekken geplaatst zouden worden conform de plattegrond die wij meestuurden.

Het kappen van de bomen en de herbestratingswerkzaamheden zijn conform opgegeven planning van de gemeente uitgevoerd.

Maar daarbij bleken al snel 3 dingen helemaal niet volgens afspraak te gaan:
1. er is een boom wel gekapt niet gekapt zou worden (boom 6 op de eerder genoemde tekening);
2. de fietsenrekken zijn niet geplaatst conform de met de gemeente overlegde plattegrond, maar op basis van een heel andere tekening;
3. in de nieuwe herbestrating zijn de plekken voor de nieuwe bomen aangegeven, maar hierbij zijn 5 bomen niet aangegeven. In plaats van 13 zijn er dus maar 8 plaatsen gemarkeerd voor nieuwe bomen.

Direct na deze constateringen hebben wij een nieuw bestand met een nieuwe tekening gemaakt op basis van de actuele situatie en die op zondag 6 oktober met een dringende mail naar diverse personen bij de gemeente gestuurd. Klik hier voor dat bestand met alle tekeningen, opmerkingen en vragen om aanpassingen.
Er is daarna een aantal keren heen en weer gemaild en op 14 oktober kregen we uiteindelijk van de manager van Afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente het volgende bericht:

“Ik vraag Maarten (collega van afdeling Groen) je een antwoord te geven over de bomen.
Ik verzoek de uitvoering de aanpassingen zoals jullie die voorstellen door te voeren. Waar dat niet mogelijk is zorg ik voor een terugkoppeling.”

Met dit bericht waren we best blij, maar helaas, hierna hebben we niets meer van de gemeente gehoord.

Op 29 oktober hebben we opnieuw een dringende mail gestuurd naar de diverse contactpersonen bij de gemeente met de vragen:
– wanneer worden de bomen geplant;
– wanneer worden de toegezegde aanpassingen in de plaatsing van de fietsenrekken uitgevoerd;
– ons binnen een week antwoord te geven.
Ook hier weer geen enkele reactie op. Telefoontjes naar de betreffende personen worden niet beantwoord.

Het enige wat is aangepast, is dat van de 5 markeringen voor bomen die ontbraken, er 2 alsnog zijn aangebracht in de bestrating. Drie ontbreken er dus nog steeds.

We zijn inmiddels behoorlijk moedeloos van de gang van zaken, maar geven niet op.
Ten eerste wordt dit bericht naar alle leden van de buurtvereniging gestuurd en op de website geplaatst (Herinrichting Maredijk-Update III). Wellicht dat deze berichtgeving over de ‘samenwerking met de gemeente’ iemand wakker schudt en aan het werk zet.
Ten tweede gaan we de politiek verantwoordelijken benaderen, omdat de gemeente-ambtenaren gewoon niet reageren.
Als dat ook niets uithaalt, willen we samen met Maredijk bewoners in actie komen, bijvoorbeeld door zelf de fietsrekken te verplaatsen (de bomen kunnen we helaas niet zelf planten).