Herinrichting Maredijk – update

  • Berichtcategorie:Nieuws

Eind april heeft de buurtvereniging samen met Maredijkbewoners voorkomen dat de bomen op de Maredijk plotseling werden gerooid (zie eerdere berichten hierover). Daarna heeft de buurtvereniging overleg gevoerd met de gemeente over de herinrichting van het stukje Maredijk tussen Groenteboer Sassen en de speeltuin. Er namen ook enkele Maredijkbewoners aan het gesprek deel. De buurtvereniging bepleit al langer de noodzaak van herinrichting van dit stukje Maredijk. De stoepen zijn er slecht aan toe, de parkeervakken zijn onhandig en er zijn onvoldoende fietsrekken. Herinrichting van de straat heeft onvermijdelijk gevolgen voor de bomen. Inzet van het overleg was zoveel mogelijk bomen te behouden. We wisten al van te voren dat enkele bomen ziek of gewoon te oud zijn. Andere bomen veroorzaken ernstige schade aan woningen.

De uitkomst van het overleg is dat de meeste bomen moeten worden gerooid. De afwatering van dit deel van de Maredijk is niet goed waardoor regenwater de huizen inloopt. Bovendien moeten de ongelijke stoepen vlak worden gemaakt. Deze problemen kunnen alleen worden opgelost als de straat (‘het maaiveld’) met ongeveer 10-20 cm wordt verlaagd. Hierdoor worden de zogenaamde stabiliteitswortels van de bomen beschadigd. Deze wortels liggen namelijk vlak onder het maaiveld (zie foto). Zonder die wortels kan een boom niet leven. Sterker nog, de boom blijft niet staan.

Gelukkig hebben we met de gemeente kunnen afspreken dat er pas na de feestweek (8-15 juni) met de herinrichting wordt begonnen. De boomexpert van de gemeente is bereid om met een delegatie van de Maredijkbewoners te praten over de soort bomen en de plaatsing van de bomen die worden gepland in plaats van de gerooide bomen. Stuur ons een email als je deel wilt nemen aan dit gesprek. De gemeente zal de Maredijkers door middel van een bewonersbrief informeren over de uitvoering van de herinrichting.

boomwortels