In En Om De Maredijkbuurt Verandert Van Alles

  • Berichtcategorie:Nieuws

We kijken terug op een druk bezochte avond over de concept-buurtvisie. Ongeveer 50 buurtbewoners praatten op 16 april mee over de toekomst van de wijk. De concept-visie kreeg steun, maar er werd ook gepleit voor het aanscherpen van enkele punten. Bijvoorbeeld hoe de weesfietsen aangepakt zouden moeten worden. Anderen brachten naar voren dat ze bang waren dat de wijk steeds meer wordt ingesloten door hoogbouw. Velen waren van mening dat het bestrijden van verkeerslawaai en fijnstof een hoge prioriteit is. De Visiegroep ontving ook een dozijn schriftelijke reacties die over het algemeen de concept-visie ondersteunden. De komende weken verwerkt de Visiegroep in samenwerking met het bestuur de opmerkingen. Begin juli wordt de Buurtvisie feestelijk gepresenteerd.

De concept-buurtvisie en de folder over de buurtvisie staan in het bericht hieronder.