Omgevingsvisie Leiden 2040 manifest wijkverenigingen

  • Berichtcategorie:Nieuws

Het overleg van de Wijkvereniging Maredijkbuurt met andere  wijk- en belangenverenigingen heeft geresulteerd in het onderstaande manifest over gemeenschappelijke zienswijzen op de Omgevingsvisie 2040. Dit manifest heeft de vereniging medeondertekend met uitzondering van de paragraaf Zienswijze Energietransitie. De energietransitie behoeft meer studie en discussie in onze buurt.
Klik hier voor het manifest.