Verloop van info van/ overleg met Projectgroep Gemeente Leiden met (voorzover beschikbaar) link naar bijbehorende stukken

17.11.2011      1e overleg       Aanwezig: Hans, Christine, Annette

Presentatie Commissie RR 25 augustus 2011
Startnotitie Archeologisch onderzoek

Artikel in nieuwsbrief December 2011

16.02.2012      2e overleg       aanwezig: Christine
Presentatie wijkverenigingen 
Notulen gemaakt door Projectgroep

25.04.2012      Mail met brief over raadsvoorstel en verwijzing naar volledig
collegebesluit 24.04

–          genoemd wordt eind 2013 voor uitvoeringsbesluit
–          om het verkeer in de binnenstad zo min mogelijk te belasten is voor de Lammermarkt het Schuttersveld als hoofdontsluitingsroute aangewezen.

22.06.2012      Mail met brief over kaderbesluit met planning, aankondiging bijeenkomst in oktober en een link naar het kaderbesluit, www.leiden.nl\Lammermarkt

22.11.2012      3e overleg       aanwezig: Hans
1e melding van mogelijk Marislaan als inrit

Artikel in nieuwsbrief December 2012
Oprichting Marislaan committee

23.01.2013      4e overleg       aanwezig: Hans en Annette en 2 bewoners van
Verslag gemaakt door Projectgroep

21.02.2013      Klankbordgroepoverleg
Er worden o.a. 3 varianten voor de herinrichting van de Lammermarkt gepresenteerd. Alle aanwezigen wordt gevraagd binnen 2 weken te reageren op de ontwerpen.
Verslag gemaakt door Projectgroep
Reactie van Commité Marislaan d.d. 28-02-2013
Reactie van Vereniging Maredijkbuurt d.d. 04-03-2013

Artikel in nieuwsbrief Maart 2013

Persbericht 19-03-2013 over standpunt PvdA

11.04.2013      Voortgangsrapportage voor raadscommissie. Alexander van Engelen heeft spreektijd namens Commité Marislaan en Annette ter Haar spreekt namens de Vereniging Maredijkbuurt de commissie toe.

Tekst Annette ter Haar tijdens raadscommissie
http://sleutelstad.nl/nieuws/archief/2013/04/parkeergarage-lammermarkt-niet-ontsloten-via-marislaan
Brief van buurtvereniging Noordvest en Maredijkbuurt aan gemeente d.d. 11.04.2013
Plattegronden met verschillende opties voor ingang parkeergarage

25.04.2013      De Gemeenteraad stemt over de motie van Groen Links om de tunnel niet via de Marislaan te laten lopen. Er is geen meerderheid voor de motie (18 tegen 18), zodat de motie opnieuw in stemming wordt gebracht op 30 mei.

22.05.2013      Rondleiding bij het archeologisch onderzoek op de Lammermarkt

30.05.2013      Klankbordgroepbijeenkomst

30.05.2013      De Gemeenteraad neemt de motie van Groen Links aan om de tunnel niet via de Marislaan te laten lopen. Zie voor het besluit over Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt : http://gemeente.leiden.nl/bestuur/bis-bestuurlijk-informatie-systeem/actie/college/datum/02072013/

Zie voor een actueel overzicht http://gemeente.leiden.nl/projecten/bouwenaandestad/lammermarkt-parkeergarage/