Verfraaiing grasveldje

  • Berichtcategorie:Nieuws

Binnen het overleg van de klankbordgroep herinrichting Schuttersveld  heeft de ondernemersvereniging, Business Platform Schipholweg/Schuttersveld, financiële steun toegezegd voor de tijdelijke verfraaiing van het driehoekige grasveldje Anthony Fokkerweg/Marislaan/Schuttersveld. Te denken valt aan extra bollen, bloemen en andere begroeiing. Bij voorkeur in overleg en in samenwerking met de omwonenden. Willy Loomans heeft het initiatief genomen om dit samen met een aantal buren op te pakken. Er is overleg geweest met de gemeente die al op korte termijn voorbereidend werk kan uitvoeren.