Verslag Wijkgesprek energietransitie Maredijkbuurt 26 oktober 2021

  • Berichtcategorie:Nieuws

Wijkgesprek energietransitie Maredijkbuurt: LET OP BETAALBAARHEID VAN ALTERNATIEVEN

Veel oudere en niet al te goed geïsoleerde woningen met daarnaast ook een aantal zeer duurzame blokken: dat is grofweg de uitgangssituatie in Leiden-Noord. Het is, horen de bezoekers van het wijkgesprek, niet het eenvoudigste stadsdeel om van het gas af te krijgen.

Maar, vertelt Boudewijn Kopp van de gemeente Leiden, juist die duurzame blokken, zoals Nieuw Leyden en de nieuwbouw rond het Kooiplein en aan de Willem de Zwijgerlaan, bieden ook aanknopingspunten voor de transitie van oudere bebouwing. “Want naar die nieuwe stukjes Leiden is stadsverwarming aangelegd. En daar kan de rest van de wijk mogelijk op aangetakt worden.”

Tijdens het wijkgesprek praat hij in het speeltuingebouw naast de Maredijk de aanwezige wijkbewoners bij over de warmtetransitie en krijgt hij van hen te horen hoe zij er tegenaan kijken. Want wat vinden bewoners kansrijke oplossingen en wat zijn aandachtspunten die de gemeente vooral niet moet vergeten?

Kijk voor het volledige verslag op:

https://magazine-on-the-spot.nl/leiden/wijkgesprekken-tvw/leiden_noord