Je bekijkt nu Concept gebiedsvisie Schipholweg en omgeving vrij gegeven voor inspraak

Concept gebiedsvisie Schipholweg en omgeving vrij gegeven voor inspraak

  • Berichtcategorie:Nieuws

Het Leids college heeft een concept gebiedsvisie vastgesteld voor de Schipholweg en omgeving. Het duurt nog een paar dagen voordat het wordt vrijgegeven. De mail van de gemeente hierover staat hieronder weergegeven. De afgelopen maanden hebben verschillende groepen van de bewoners van de Maredijkbuurt activiteiten georganiseerd rond de Schipholweg plannen.

De vereniging Maredijkbuurt heeft al eerder aangekondigd een informatieavond te organiseren als de gebiedsvisie zou worden vrijgegeven. Inmiddels hebben Christa de Boer (bestuur wijkvereniging), Kees Paalvast (voorzitter VVE van 1 van de flats aan de Parmentierweg) en Dik Toet het initiatief genomen om onze reactie als buurt grondig voor te bereiden. Zij willen dat in 3en doen:

  1. Informatief. Wat staat er in de visie, wat is er veranderd sinds de laatste versie en waarom? De gemeente heeft inmiddels toegezegd hier aan te willen meewerken. Er komt geen informatieavond van de gemeente zelf meer.
  2. Inventariseren van het standpunt van de buurtbewoners. Wie in onze buurt vindt er wat van? Hierbij willen we voortbouwen op de punten die al eerder door buurtbewoners naar voren zijn gebracht.
  3. Op basis van het bovenstaande: Wie gaat welke actie ondernemen richting de gemeente alvorens de visie door de gemeenteraad wordt vastgesteld? Het is mogelijk dat er een gezamenlijke inspraakreactie komt, maar het is ook goed mogelijk dat afzonderlijke groepen, bijvoorbeeld een VVE of een straat, een reactie sturen.

Het voorstel is om twee avonden te beleggen in het Maredijkhuis. In de eerste avond op maandag 6 januari worden de eerste twee punten. Dan is er tijd om de tweede avond voor te bereiden. Op de tweede avond op woensdag 15 januari komt het laatste punt aan de orde. Zet ze in je agenda!


Mail van de gemeente:

Beste betrokkene,

De concept gebiedsvisie Schipholweg is door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor de inspraak. De inspraak termijn loopt van 6 december 2019 tot 24 januari 2020.

De gebiedsvisie Schipholweg is de afgelopen maanden opgesteld in samenwerking met betrokken partijen, zoals ontwikkelaars, beleggers, gebruikers en omwonenden van de Schipholweg. De concept gebiedsvisie sluit aan bij het masterplan voor het Stationsgebied en is onderdeel van de Duurzaamste Kilometer van Nederland. De gebiedsvisie geeft duidelijke kaders voor initiatieven en een eenduidige visie voor het gebied.

Als afsluiting van het participatietraject is er in dit geval voor gekozen om formeel de inspraak in te gaan. U ontvangt van ons ook nog een bericht rond 6 december, waarbij u een overzicht ontvangt met welke feedback we eerder op de conceptvisie ontvingen en hoe deze is verwerkt. Op de website leiden.nl/schipholweg blijven we u ook op de hoogte houden van het vervolg en kunt u ook alle relevante informatie vinden.

Met een hartelijke groet,

Namens het gehele team,
Adinda Gisder-Visser
Projectmanager