Je bekijkt nu Veel vragen over de Gebiedsvisie Schipholweg

Veel vragen over de Gebiedsvisie Schipholweg

Afgelopen maandag 6 januari vond de eerste buurtavond plaats over de Gebiedsvisie Schipholweg. De organisatoren Christa en Dik (Buurtvereniging) en Kees (VVE Parmentierweg) hadden de gemeentelijke projectleider Adinda Gisder uitgenodigd om vragen over de Gebiedsvisie te beantwoorden. Buurtvoorzitter Jeroen mocht het gesprek in goede banen leiden. De vele, vaak kritische vragen werden al snel vertaald in standpunten. Onder andere over de breedte van de Parmentierweg, het afsluiten van de kruising Dellaertweg/Schipholweg, het verdwijnen van de keerlus en het parkje en de al te idyllische afbeelding van de ‘nieuwe’ Marislaan in de Gebiedsvisie (zie foto). De aanwezigen vroegen ook naar de verkeersstromen door de wijk en waren ronduit verbaasd dat de gemeente nog niet klaar is met het verkeersplan.

Op 15 januari (zie Agenda) gaan we de volgende stap zetten: we bespreken dan de inspraakreacties die we vanuit de wijk gaan indienen. Dat zullen er meerdere zijn. Afgelopen maandag bleek al dat er reacties zijn voorbereid door bewoners van de Marislaan, leden van de VVE Grootel-3 (Parmentierweg) en bewoners van de kop van de Maredijk. Er wordt ook verwacht dat het speeltuinbestuur met een reactie komt. Daarnaast is het goed mogelijk dat individuele bewoners zich melden. De Vereniging Maredijkbuurt zal zich richten op de bredere thema’s, bijvoorbeeld ten aanzien van het verkeer door de wijk en de uitstoot van fijnstof. Bij het sluiten van de avond benadrukte een bewoner nog een keer dat we niet uit het oog moeten verliezen dat de Gebiedsvisie ook positieve gevolgen heeft voor de nu nogal grauwe Schipholweg en de op veel plaatsen versteende achterkant.

Om de avond van 15 januari goed voor te kunnen bereiden vragen we iedereen die een reactie opstelt deze voor 13 januari 18:00 uur op te sturen naar MAREDIJKBUURT@GMAIL.COM

We zien jullie graag (terug) op de vijftiende om de kritische, maar constructieve reacties vanuit de Maredijkbuurt voor te bereiden.