De vereniging heeft een nieuwe voorzitter

  • Berichtcategorie:Nieuws

De online stemronde onder leden van de Vereniging Maredijkbuurt is voltooid. De voordracht van Ad van der Steld als nieuwe voorzitter werd zo goed als unaniem gesteund. Ad treedt per 1 juli in functie. Van harte gefeliciteerd!

De huidige voorzitter, Jeroen Jansz, kan met een gerust hart afreden. Natuurlijk willen we dat niet zomaar voorbij laten gaan. We willen Jeroen heel hartelijk bedanken voor alle inzet en al het werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan. Jammer genoeg kan dat in deze Coronatijd niet, maar we willen het op 4 september alsnog doen tijdens de zomerborrel. Buurtbewoners kunnen dan ook kennis maken met Ad. Hij is zich inmiddels al aan het inwerken. Bijvoorbeeld in de gebiedsvisie Schipholweg. Donderdag 2 juli brengt Ad het standpunt van de Vereniging naar voren tijdens de inspraakronde in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Hier kun je alvast online kennis maken met Ad.