Schipholweg: 5 definitieve reacties uit de buurt

Hier vind je de definitieve reacties op de Gebiedsvisie Schipholweg die door groepen bewoners en individuele bewoners bij de gemeente zijn ingediend. Het bestuur van de Vereniging Maredijkbuurt heeft een eigen reactie ingezonden op basis van de discussies tijdens de twee avonden in Het Maredijkhuis (6 en 15 januari). Je leest meer over de avonden in de Buurtkrant van januari. De concept-reacties die voor de vijftiende januari werden opgesteld vind je hier.

REACTIES VAN GROEPEN: Marislaan / Parmentierweg (VVE Grootel 3) / Parmentierweg (Grootel 2) / Aloëlaan
REACTIES VAN INDIVIDUEN: Martin & van der Tang (Aloëlaan)
20200122 reactie Marislaan 20200122 - Inspraakreactie Parmentierweg 171-227 (Grootel 3) bezwaarschrift Grootel 2 schipholweg Aloëlaan bezwaar gebiedsvisie def Inspraak Schipholweg Aloelaan