Geen Marislaantunnel

  • Berichtcategorie:Nieuws

Op donderdag 30 mei j.l. heeft de Leidse gemeenteraad een motie van GroenLinks aangenomen waarin wordt gesteld dat “een parkeergarage onder de Lammermarkt niet via de Marislaan ontsloten mag worden”. Dit betekent dat het onzalige plan om duizenden auto’s door onze woonwijk te sturen niet door gaat. De buurtvereniging is bijzonder blij met dit resultaat. We hebben sinds januari nauw samengewerkt met het comité van Marislaan bewoners om argumenten tegen deze tunnel naar voren te brengen. Onze inspanningen zijn nu dus met succes bekroond. We bedanken het Comité Maris en alle andere buurtbewoners die zich tegen de tunnel hebben uitgesproken.

De buurtvereniging blijft deelnemen aan de gemeentelijke Klankbordgroep Lammermarktgarage. Nu de Marislaan tunnel niet doorgaat, moet de ambtelijke projectgroep alternatieven uitwerken. De inrit komt nu op het Schuttersveld of op de Lammermarkt zelf. Het is bovendien niet uitgesloten dat er een nieuwe Valkbrug komt. Die ontwikkelingen spelen zich af aan de rand van onze wijk en hebben gevolgen voor het verkeer in onze straten. De buurtvereniging vindt de Klankbordgroep een waardevol platform om vroeg inzicht te krijgen in de plannen. Het geeft ons ook de mogelijkheid om snel op nieuwe plannen te reageren.

Hier geen tunnel