Je bekijkt nu Leiden pakt de ‘verkamering’ aan

Leiden pakt de ‘verkamering’ aan

  • Berichtcategorie:Nieuws

Het stadsbestuur heeft goed geluisterd naar de wijkverenigingen die erop hebben gewezen dat steeds meer panden worden gesplitst in kleine wooneenheden voor studenten, andere jongeren en arbeidsmigranten. Ook in onze wijk zien we dit verschijnsel dat ‘verkamering’ wordt genoemd. Op enkele plaatsen leidt dit tot overlast van teveel fietsen op een hoop, vuilnis en af en toe herrie in de late uurtjes. In onze Buurtvisie onderkennen we de woonbehoefte van verschillende groepen en ook de behoefte aan huurkamers. Om overlast tegen te gaan spraken we in de Buurtvisie de volgende aanpak af:

  1. De inventarisatie van de verkamering in de wijk uit 2016 actualiseren en vaststellen waar dit tot overlast leidt. De overlast samen met buren, eigenaren van panden en andere straatbewoners aanpakken.
  2. Toezien op de toepassing in de wijk van het nieuwe gemeentelijke beleid ten aanzien van verkamering, in het bijzonder de beperking van vergunningen.

Het college van B&W heeft afgelopen week het besluit genomen de verkamering een halt toe te roepen. In de straten van de binnenstad mag voortaan hooguit vijftien procent van de huizen in kamers worden omgezet. In wijken direct rond het centrum, zoals de Maredijkbuurt, gaat een quotum van acht procent per straat gelden. Het besluit wordt de komende weken aan de Leidse inwoners voorgelegd. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Op onze ledenvergadering van april j.l. werd stap 1 uit de Buurtvisie al verder vorm gegeven door met een groepje afspraken te maken over deze inventarisatie. Dat komt goed uit, nu we als vereniging een standpunt over het besluit moeten ontwikkelen.