Nieuwsbrief april 2015

  • Berichtcategorie:Nieuws

De nieuwsbrief van april 2015 wordt/is weer bij iedereen in de bus gedaan.
2015-4-website
Hierin een korte update over de voorbereiding van de verbouwing van het speeltuingebouw, meer informatie over Saspop (dat op 20 juni plaats
vindt!), een verslag van de Algemene LedenVergadering op 13 april, een interview met Janneke Koers die zich in zet voor minder meeuwenoverlast in de wijk, de stand van zaken met betrekking tot ‘verkamering’ en ‘bezwaar tegen ringweg, een stuk over nieuwe initiatieven: ‘Cultuur- en kookclub’, een prijsvraag voor een nieuwe naam voor de nieuwsbrief, een artikeltje over Twitter, de klussendienst die van start is, de straatmaaltijd van 5 september en een uitgebreide agenda waar de diverse activiteiten duidelijk op vermeld staan.

Klik hier voor de volledige tekst van de Nieuwsbrief