Nieuwsbrief december 2014

  • Berichtcategorie:Nieuws

De nieuwsbrief van december 2014 wordt/is weer bij iedereen in de bus gedaan.

Hierin het goede nieuws dat  de Herstpremie 2014 hebben gewonnen,  een interview met Jan Wisse, de uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel 2015 (op 15 januari), een stuk over de diverse activiteiten die inmiddels zijn gestart in de buurt, de stand van zaken m.b.t. de verbouwing van het speeltuingebouw en de plaatsing van ondergrondse containers, en een oproep voor hulp bij het organiseren van ‘Sas-Pop’ 2015 (naast groentenwinkel ’t Maredijkje) en het vernieuwen van de opmaak van de nieuwsbrief .

Klik hier voor de volledige tekst van de Nieuwsbrief