Nieuwsbrief maart 2014

De nieuwsbrief van maart 2014 is weer bij iedereen in de bus gedaan.

Hierin o.a. een interview met een jonge buurtbewoonster, bericht dat de Herinrichting van (een gedeelte van) de Maredijk eindelijk is afgerond en de vacature voor secretaris in het bestuur van de buurtvereniging.
Als bijlage een prijsvraag voor het beste idee voor gebruik van het speeltuingebouw voor buurtactiviteiten.

Klik hier voor de volledige tekst van de Nieuwsbrief

Klik hier voor de volledige tekst van de Prijsvraag