Schipholweg: de inspraakreactie van het bestuur van de buurtvereniging

  • Berichtcategorie:Nieuws

Op 6 en 15 januari voerden we met elkaar in Het Maredijkhuis een levendige discussie over de Gebiedsvisie voor de Schipholweg. Verschillende groepen bewoners en individuele bewoners schreven een reactie op de plannen. Die reacties zijn hier op de site gepubliceerd. Op 15 januari bleek dat belangrijke delen van de plannen de hele buurt raken. Het bestuur van de Vereniging Maredijkbuurt heeft zich in zijn reactie op die delen gericht. De reactie is ingediend bij de gemeente en de tekst staat hieronder.

VMB reactie def 20 Jan 2020