Reactie Omgevingsvisie

  • Berichtcategorie:Nieuws
Enige tijd geleden heeft de vereniging, in samenwerking met een aantal bewoners, een reactie ingestuurd op de voorgestelde Omgevingsvisie. Onze reactie bestond uit een specifiek Maredijkbuurt zienswijze en een Manifest dat is opgesteld met zo’n tien andere buurtverenigingen rondom de binnenstad. Dit manifest is inmiddels door 19 verenigingen ondertekend.
Op alle ingestuurde reacties heeft de gemeente nu een terugkoppeling gegeven in een Inspraaknota.
Hierin staat de specifieke inbreng van onze buurt als Inspreker 46 en het Manifest als Inspreker 38.
Voor de opbrengst van deze inspraak zie de aangehechte documenten.
Samenvattend kunnen we stellen dat de opbrengst niet verder reikt dan een verduidelijking op twee punten:
 – classificatie van Maredijkbuurt als hoog stedelijk en dynamisch, en
 – definitie van biodiversiteit.
Deze opbrengst, maar juist ook het gebrek aan inhoudelijke argumentatie, stelt ons en vele buurtverenigingen teleur.