Schipholweg: de kruising Parmentierweg blijft open

  • Berichtcategorie:Nieuws

Dinsdagavond 7 juli heeft de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling de gebiedsvisie Schipholweg besproken. Het bestuur van de buurtvereniging heeft met een aantal buurtgenoten de raadsleden van tevoren geïnformeerd over onze standpunten. Het was goed om te zien dat ons geluid regelmatig terug te horen was in de discussies van de raadsleden.

Hier kun je de vergadering terug zien.

Het standpunt van de commissie over de visie vatten we samen in vijf punten:

  1. Het voorstel voor afsluiting van de doorgang Parmentierweg – Schipholweg verdwijnt uit de visie. Daar kan de gemeente later in het kader van de Leidse Ring nog wel op terug komen.
  2. Gebouwen aan onze kant van de Schipholweg mogen maximaal 70 meter hoog worden. Onduidelijk is nog wat voor beperkingen de molens hebben op de hoogbouw. Overleg met de provincie hierover is nog noodzakelijk.
  3. Het plantsoen op de Parmentierweg met de keerlus moet zo mogelijk blijven. Het aantal vierkante meters dat hierdoor verloren gaat, moet dan wel gecompenseerd worden door meer de hoogte in te gaan. De commissie wil vooral vasthouden aan het aantal geplande woningen.
  4. De raad zou het liefst meer woningen en minder kantoren willen, maar de vraag is of dit mogelijk is, omdat er hierover afspraken met de Provincie zijn. De wethouder gaat dit navragen.
  5. Het verder bespreken van de visie in de commissie en het vaststellen van de visie door de gemeenteraad is uitgesteld tot na het zomerreces.

De partijen waren het bijna allemaal over bovenstaande punten eens. Alleen de Partij voor de Dieren was tegen het verhogen van de maximale hoogte. D66, GroenLinks en Partij Sleutelstad willen zelfs de limiet van 70 meter loslaten en hogere accenten mogelijk maken.

Omdat er nog informatie nodig is van de wethouder en omdat de commissieleden nog gezamenlijk willen bespreken hoe ze de wijzigingen in de visie willen verwoorden, is besloten de visie in de eerstkomende commissievergadering na het zomerreces, op 8 september, weer op de agenda te zetten. De visie wordt dus niet, zoals gepland, in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 juli besproken.

De commissie is aan de belangrijkste bezwaren vanuit de wijk tegemoet gekomen. Onze inspraak heeft dus zeker zin gehad. Het bestuur van de buurtvereniging zal de komende tijd in overleg gaan met raadsleden en ambtenaren over de uitwerking van de suggesties van de raadsleden. Met name de hoogte van 70 meter zal daarbij een discussiepunt zijn.

Reacties en suggesties van buurtgenoten zijn welkom op het email adres van de buurtvereniging.