Schipholweg: ‘ze’ luisteren toch!

  • Berichtcategorie:Nieuws

Dinsdagavond 8 september heeft de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling voor de tweede keer gesproken over de gebiedsvisie Schipholweg. Het doel van deze vergadering was om tot afstemming te komen van de voorstellen voor de raadsvergadering op 17 september, waarin een definitieve beslissing wordt genomen ten aanzien van de visie.

De eerste commissiebespreking was op 7 juli waarbij alle fracties van tevoren door ons waren benaderd voor een briefing en rondleiding in de buurt. Ook is er toen ingesproken door een aantal betrokken buurtgenoten. En hoewel vele fracties onze bezwaren en suggesties begrepen en steunden, bleek de wethouder uiteindelijk weinig inschikkelijk. En dat was geen uitzondering.

“Ze (het College van Burgemeester en Wethouders) luisteren niet”, is in Leiden een veel gehoorde klacht onder de voorzitters van buurtverenigingen wanneer het gaat over inspraak en participatie. Dit leidde vorige maand zelfs tot een opschorten van  overleg door de voorzitters van 9 verenigingen in de binnenstad.

Deze tweede bespreking van de visie binnen de commissie was dus nu extra spannend. Zouden de fracties bij hun oorspronkelijke standpunt blijven, en ons blijven steunen, of met de coalitie meegaan? Deze zorg bleek gelukkig overbodig.

Een korte samenvatting:

  • De hele commissie handhaaft het standpunt dat de in- en uitgang van de wijk naar de Schipholweg open moet blijven.
  • De hele commissie vindt dat het plantsoen moet blijven. Wel is het idee geopperd om de oppervlakte van het groen te handhaven maar het groen meer uit te spreiden over de hele Parmentierweg. Dus langer en minder breed. Er is overigens niet gesproken over de keerlus. Het college had al eerder aangegeven dat er een mogelijkheid voor het keren van vrachtwagens gemaakt zal worden.
  • De commissie vindt het op dit moment gezien de corona crisis nog lastig om het aantal benodigde kantoor meters in te schatten. Vooralsnog wordt uit gegaan van de huidige raming. In 2023 wordt er opnieuw naar gekeken.
  • De geplande ruimte voor de bouw van kantoren en woningen uit de visie blijft gehandhaafd. Dat betekent dat de ruimte voor groen gecompenseerd wordt in meer ruimte voor hoogbouw aan de zuidzijde van de Schipholweg. Er is door sommige commissieleden zelfs gesproken over het verlaten van de maximale hoogte van 70 meter en te gaan tot 90 meter hoog. Het gaat dan wel om accenten. Dus geen aaneen sluitende wand maar bijvoorbeeld om ranke torens op de hoeken van de bebouwing.

De leden van de commissie gaan in onderling overleg over het precies formuleren van de wijzigingsvoorstellen op de gebiedsvisie zoals die door het college als voorstel is vastgesteld. Op donderdag 17 september beslist de raad.