Schuttersveld: tweede gespreksronde

  • Berichtcategorie:Nieuws

Eergisteren, 20 oktober, vond een tweede gespreksronde plaats over de herinrichting van het Schuttersveld, met bijna dezelfde vertegenwoordiging uit onze buurt. Na een terugkoppeling over de suggesties uit de vorige gespreksronde kwam opnieuw de ruimtelijke indeling aan de orde. Specifiek werd er gesproken over het driehoekige grasveld/parkeerplekken Anthony Fokkerweg/Marislaan. Een paar alternatieve indelingen passeerden de revue. De discussie leidde tot nieuwe vragen voor nader onderzoek en overweging.

Vervolgens kwam het verkeerstechnisch onderzoek aan de orde. De verkeersstudie uit 2016 is door Goudappel Coffenge opnieuw uitgevoerd (2020). De gemeente streeft naar een verkeersplan dat ook in 2030 nog goed moet functioneren, rekening houdend met de verwachte groei in autoverkeer, en vooral een groei van 40% in fietsverkeer. Het verkeersplan bevat elementen als een HOV bus met sturing van verkeerslichten, tweerichting fietsverkeer aan de noord- en zuidkant van het Schuttersveld, een extra oversteekplaats tussen het station en het Achmea-gebouw en een stoplichtvrij voorrangspleintje bij de kruising van het Ballonpad en de Anthony Fokkerweg met het Schuttersveld.

Afgesproken is om nog een derde gespreksronde te plannen, later in november, voor bespreking van de nadere onderzoekresultaten. Hierna zal een openbare presentatie worden gepland.