Zienswijze concept woningmarktregulering Maredijkbuurt

  • Berichtcategorie:Nieuws

” Vandaag heeft de Maredijkbuurtvereniging een zienswijze ingediend op het concept-Huisvestingsverordening 2023. Deze verordening is gebaseerd op de gewijzigde Huisvestingswet, die het gemeenten mogelijk maakt regels te stellen met het oog op het behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving.

Helaas, pakt dit beoogde beleid o.i. niet goed uit voor de Maredijkbuurt. Wij verwachten namelijk een aanzienlijk negatief effect, mocht dit voorstel doorgaan. Deze Maredijkbuurt zienswijze is opgesteld door onze ‘verkamerings’ werkgroep in contact met andere wijkverenigingen.”