De Buurtvisie aangepakt

  • Berichtcategorie:Nieuws

Het was een verrassende avond. Toen we de Buurtvisie maakten werd de schaarste aan parkeerplaatsen urgent genoemd. Afgelopen maandag (12 nov) kwam naar voren dat er eigenlijk geen probleem is. Dit leidde tot de concrete afspraak om een oproep in de Buurtkrant te plaatsen. Ook om te bekijken of de schaarste alleen in de Marislaan aan de orde is. Het was voor de ongeveer twintig bewoners ook verrassend te zien hoeveel daadkracht er vanuit de buurt is ontplooid bij de plannenmakerij voor de Schipholweg. Verder maakten we afspraken over het ruimen van weesfietsen en het uitbouwen van de geveltuintjes. We gaan ook de verkamering huis aan huis inventariseren om op deze manier bij te dragen aan het beperkende beleid van de gemeente. We kijken terug op een nuttige avond met een goede opkomst, zeker omdat er daarnaast 10 afmelders waren die ook een paar zaken willen aanpakken.