Je bekijkt nu Schipholweg: reactie van de gemeente op de inspraak

Schipholweg: reactie van de gemeente op de inspraak

  • Berichtcategorie:Agenda

De Gebiedsvisie Schipholweg op 2 juli in de commissie van de gemeenteraad

Op 2 juli zal de gemeenteraad de gebiedsvisie in een commissievergadering bespreken. In de afgelopen periode hebben we in de wijk uitgebreid over deze visie op de ontwikkeling van de Schipholweg gediscussieerd. Belangrijke kritiekpunten vanuit de wijk waren de verkeerscirculatie in de wijk en de massaliteit van de nieuwbouw aan de Schipholweg. Dit heeft geleid tot een flink aantal reacties vanuit de wijk. De reacties zijn te vinden op de website van de buurtvereniging.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Op dinsdag 2 juni zijn het verkeersonderzoek en het standpunt van het college van Burgemeester en Wethouders over de inspraakreacties gepubliceerd. Alle indieners van inspraakreacties hebben hebben hierover een bericht ontvangen.De gebiedsvisie en de bijbehorende bijlagen zijn te vinden op www.leiden.nl/schipholweg (de link staat bij nieuwsberichten).

De gebiedsvisie, de inspraakreacties, het verkeersonderzoek en het standpunt van het college over de inspraakreacties worden op 2 juli in de raadscommissie besproken. Op 9 juli zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen.

Wat kunnen wij nog doen?

In deze Coronatijd kunnen we niet bij elkaar komen in Het Maredijkhuis.  Daarom zal het bestuur van de buurtvereniging het standpunt van het college over de inspraakreacties en het verkeersonderzoek plaatsten op de website van de buurtvereniging. De leden van de buurtvereniging zullen hiervan per mail op de hoogte worden gesteld.

Vervolgens geeft het bestuur haar mening over deze stukken, plaatst die op website en stuurt een tweede bericht  naar de leden met het verzoek hierop te reageren. Zo nodig praten we hier nog over per mail en telefoon. Het bestuur zal proberen op basis van alle reacties uit de buurt zoveel als mogelijk tot een gezamenlijk standpunt en strategie richting gemeente te komen.

Buurtbewoners kunnen vervolgens contact zoeken met de verschillende raadsfracties om de standpunten vanuit onze wijk te bepleiten. Tenslotte zal er gelegenheid zijn bij de raadscommissies om ons woordje te doen.

We zullen het niet overal over eens zijn en elke buurtbewoner of groep van buurtbewoners is vanzelfsprekend gerechtigd om fracties te bezoeken en in te spreken in de raadscommissie. Maar het is ook duidelijk dat we sterker staan met een gezamenlijke aanpak. Het gaat ten slotte om belangrijke besluiten over onze wijk. Het bestuur zal proberen om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Laat daarom aan het bestuur weten als je van plan bent of bereid bent om één of meer fracties te bezoeken en/of in te spreken bij de raadscommissie. Graag horen we ook of buurtbewoners al contacten hebben binnen de gemeentepolitiek. Die kunnen we in de komende tijd goed gebruiken.

Wij denken dat het noodzakelijk is ons goed te organiseren zodat de standpunten vanuit de wijk goed doorkomen bij de gemeenteraad. Na een eerste lezing van de herziene Gebiedsvisie en de reactie van het College van B&W op de inspraak hebben we geconstateerd dat de nieuwe Gebiedsvisie erg lijkt op de vorige. Er lijkt weinig tot niets te zijn gedaan met de inspraakreacties vanuit de Maredijkbuurt.