Woensdag 15 januari: bespreken van reacties op Gebiedsvisie Schipholweg

In het bericht hieronder staan de 9 reacties die door individuele buurtbewoners en groepen buurtbewoners werden ingezonden. Ze staan op de website zodat we ze woensdag 15 januari j.l. konden bespreken. Dat is inmiddels gebeurd tijdens een druk bezochte avond. We constateerden met elkaar een grote mate van overeenstemming,

De volgende stappen zijn dat de indieners nog even schaven aan hun reactie voordat ze die bij de gemeente indienen en dat het bestuur van de Vereniging Maredijkbuurt een korte reactie opstelt die de algemene punten bevat die de hele Maredijkbuurt raken. Denk hierbij aan zaken als het verkeer, de milieuaspecten (herrie, fijnstof) en het grondwaterpeil in de wijk.

De reactie van het bestuur wordt begin volgende week op deze site gepubliceerd.