Buurtvisie Maredijkbuurt 2018-2022

  • Berichtcategorie:Nieuws

De visiegroep heeft in samenwerking met het bestuur van de Vereniging Maredijkbuurt de Buurtvisie voltooid. De concept-visie kreeg een positief onthaal op de buurtavond van 16 april, maar er was ook kritiek. Andere wijkbewoners gaven schriftelijk commentaar. Daarna zijn de visiegroep en het bestuur gaan wikken en wegen. Het resultaat van alle overwegingen staat hieronder.

2018-06-30-Buurtvisie-Maredijkbuurt-def