Je bekijkt nu Schipholweg: 9 concept reacties op de gebiedsvisie

Schipholweg: 9 concept reacties op de gebiedsvisie

Hier vind je de concept-reacties (of ‘zienswijzen’) op de Gebiedsvisie gepubliceerd. We spraken deze werkwijze af op de buurtavond van 6 januari j.l. Op deze manier kan iedere groep en ieder individu zien welke reacties er al zijn voorbereid. Op woensdagavond 15 januari (Informatieavond 2, zie Agenda) gaan we op basis van deze reacties de standpunten formuleren die vanuit de Maredijkbuurt naar voren gebracht kunnen worden.

TOEVOEGING (26 januari): enkele concept-reacties zijn hier verwijderd omdat de indieners ons hun definitieve reactie toestuurden.

CONCEPT-REACTIES VAN GROEPEN: Marislaan (verwijderd, zie definitieve reactie) / Parmentierweg (VVE Grootel 3) (verwijderd, zie definitieve reactie) / Bomenbond
CONCEPT- REACTIES VAN INDIVIDUEN: Blom / le Noble / Martin / van Wanrooij & Spuijman / Smit (verwijderd, zie definitieve reactie van de Aloëlaan / Nine & Phil
20200114 Zienswijze Bomenbond op concept Gebiedsvisie Schipholweg Leiden 1461457 Blom (individu) Le Noble (individu) Martin (individu) Van Wanrooij en Spuijman (individu) Nine en Phil (individu)